Ajankohtaista » Kouvolan Matkatoimisto


Suomalaiset matkatoimistot saavat ymmärrettävästi nyt paljon yhteydenottoja niin työ- kuin vapaa-ajanmatkalle suuntaavilta asiakkailtaan. Alkuvuoden ajan uutismaailmaa dominoinut koronavirusepidemia on käytännössä lopettanut matkustuksen Suomen ja Kiinan välillä, mikä näkyy sekä kiinalaisille matkailijoille Suomessa palveluita tuottavien ja välittävien yritysten että Suomesta Kiinaan matkoja järjestävien yritysten toiminnassa. Kysymykset matkustamisen turvallisuudesta yhtä lailla kotimaassa ja lähialueille kuin muualle maailmaan askarruttavat suomalaisten mieliä. Sataprosenttista turvallisuutta ei voi kukaan kuitenkaan missään tilanteessa taata.

− Matkustamiseen – jopa kotikulmilla liikkumiseen – liittyy aina riskejä. Tärkeintä kuitenkin aina on se, että riskit tiedostetaan ja huomioidaan omassa toiminnassa. Suurimmat ongelmat yleensä syntyvät, kun paniikille annetaan liikaa valtaa. Koronavirusepidemian aiheuttamalla paniikkireaktiolla ja yhteiskuntien sulkeutumisella voisikin olla dramaattiset maailmanlaajuiset seuraukset, pohtii Suomen matkailualan liiton (SMAL) toimitusjohtaja Heli Mäki-Fränti, ja muistuttaa että muualta katsottuna myös Suomi on ’saastunut maa’, jossa koronavirusta on todettu.

Vuosikymmenten saatossa suomalaiset matkatoimistot ovat joutuneet toimimaan erilaisten kriisien keskellä. On ollut sitten kyse luonnonmullistuksista kuten tsunami tai tuhkakriisi, terrori-iskuista tai tautiepidemioista, matkustajan hyvinvoinnista ja turvallisuudesta huolehtiminen on aina ollut ja on edelleen matkatoimiston tärkein tehtävä. Tätä työtä tehdään yhteistyössä viranomaisten kuten ulkoministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa. Viranomaisten antamat ohjeistukset toimivat aina matkatoimistojen ohjenuorana.

Ulkoministeriö suosittelee 7.2.2020 päivittämässään matkustustiedotteessa välttämään tässä vaiheessa tarpeetonta matkustamista Manner-Kiinaan ja kaikkea matkustamista Wuhanin kaupunkiin ja Hubein provinssiin. Epidemia on vaikuttanut laajasti kiinalaisen yhteiskunnan toimivuuteen.

− Kiinassa muun muassa terveydenhuollon saatavuuden ja liikkumisen rajoitukset, kokoontumiskiellot ja erilaisten tapahtumien perumiset haittaavat tällä hetkellä merkittävästi normaalia elämää, toteaa hallinnollinen ulkoasiainsihteeri Raimo Pahkasalo ulkoministeriön konsuliyksiköstä.

Ministeriö päivittää maakohtaisia matkustustiedotteita osoitteessa https://um.fi/matkustustiedotteet-a-o aina tarvittaessa ja kehottaa matkaa suunnittelevia ja matkalle lähtijöitä tarkistamaan matkakohdetta koskevan ajankohtaisen tiedotteen verkkosivuiltaan ja tekemään tällöin myös matkustusilmoituksen. Matkustusilmoituksen avulla ulkoministeriö voi saada yhteyden matkalla olijaan kriisin tai hätätilanteen sattuessa.

Maailman terveysjärjestö WHO ei suosittele erityisiä toimia matkailijoille eikä rajoituksia matkustamiseen tai kansainväliseen kauppaan. Tämä käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen internetsivuilta, josta löytyy koronavirusta koskeva tilannekuva sekä ohjeita Suomeen ja Suomesta matkustaville (https://thl.fi/fi/web/in-fektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19).


Lähde: Suomen matkailualan liitto ry:n mediatiedote 21.2.2020


© 2023 | Kouvolan Matkatoimisto Oy