Kouvolan Matkatoimisto Oy:n räätälöityjen kaupunkilomien erityisehdot » Kouvolan Matkatoimisto

Kouvolan Matkatoimisto Oy:n räätälöityjen kaupunkilomien erityisehdot

1. SOVELTAMISALA
Kouvolan Matkatoimiston järjestämiin näillä sivuilla esiteltyihin omatoimisiin kaupunkilomiin sovelletaan oheisia erityisehtoja sekä muilta osin Yleisiä valmismatkaehtoja.

2. ILMOITTAUTUMINEN JA MAKSUT
Matkanvaraus on sitova asiakkaan maksettua varausmaksun, jonka suuruus on 150 €/hlö matkoista Eurooppaan ja 200 €/hlö kaukomatkoista, joka tulee maksaa 7 päivän kuluessa. Risteilyjen, junamatkojen, safareiden, kiertomatkojen ja muiden erikoisjärjestelyjä sisältävien matkojen osalta noudatetaan kunkin palvelun tuottajan omia maksuehtoja.
Loppuerä matkan hinnasta suoritetaan viimeistään 35 vrk ennen matkaa. Jos lähtöön on vähemmän kuin 35 vrk, suoritetaan koko matkan hinta välittömästi toimistoomme tai pankkiin. Suorittamalla varausmaksun asiakas hyväksyy Yleisiin valmismatkaehtoihin sekä Kouvolan Matkatoimisto Oy:n erityisehtoihin sisältyvät määräykset sekä ne mahdolliset esitteen tietoihin tulleet muutokset, jotka Kouvolan Matkatoimisto Oy saattaa hänen tietoonsa matkan vahvistamisen yhteydessä.

3. HINNAT
Hinnat perustuvat 1.4.2012 voimassa oleviin valuuttakursseihin ja hinnastoihin, reittilennoilla tehtävien matkojen hinnat perustuvat 1.4.2012 voimassaoleviin lentohintoihin.
Matkanjärjestäjällä on kuljetusmuodon erityisluonteen vuoksi (YVE 10) oikeus vastaavasti korottaa hintojaan sopimuksen syntymisen jälkeen, mikäli näissä viranomaisen vahvistamissa lentohinnoissa tapahtuu korotuksia.
Valuuttakurssien muutoksista johtuva mahdollinen erotus matkan hintaan hinnoitellaan 6 viikkoa ennen lähtöpäivää.
Hintaan sisältyvät vain ne palvelut, jotka on mainittu esitteessä. Hinnat eivät ole voimassa messuaikoina. Matkavarauksen hintaan lisätään palvelumaksu 10€ / tilaus.

4. LAPSIALENNUKSET
Lapsihinnat vaihtelevat kohteittain ja hotelleittain. Myös lapsihintoihin oikeuttavat ikärajat vaihtelevat hotelli- ja lentoyhtiö kohtaisesti. Kysy lapsihinnat toimistostamme.

5. MATKALIPUT JA VAHVISTUS
Matkalasku on vahvistus varaamistanne palveluista. Tarkistakaa, että nimet, lähtöpäivä sekä lento- ja hotellitiedot ovat oikein vahvistuksessa. Mahdollisten epäselvyyksien ilmetessä ottakaa välittömästi yhteys toimistoomme. Erityisen tärkeää on, että nimi joka vahvistuksessa on täsmää passissa olevan nimen kanssa, koska lentolippu kirjoitetaan sille nimelle mikä vahvistuksessa on. Jos nimi tulee lentolippuun väärin, voi nimen muuttaminen ja väärällä nimellä matkustaminen olla mahdotonta. Tällöin Kouvolan Matkatoimisto ei ole vastuussa matkustajalle aiheutuneista kuluista tai matkalle lähdön estymisestä.

6. NIMENMUUTOKSET JA PERUUTUKSET
Yleisistä valmismatkaehdoista poiketen (YVE 4, 5 ja 8) noudatetaan seuraavia ehtoja: Kaikki muutokset käsitellään peruutuksina ja niihin sovelletaan alla olevia peruutusehtoja. Jo aloitettuun matkaan ei voi tehdä muutoksia. Matkustajalla on oikeus peruuttaa matkansa seuraavin ehdoin:
- viimeistään 28 vrk ennen matkan alkua, jolloin peruutuskuluina peritään toimistokulut 50 € / henkilö.
- myöhemmin kuin 28 vrk, mutta viimeistään 14 vrk ennen matkan alkua, jolloin kuluina peritään varausmaksu.
- myöhemmin kuin 14 vrk, mutta viimeistään 48 tuntia ennen matkan alkua, jolloin kuluina peritään 50 % matkan hinnasta.
- lipunkirjoituksen jälkeen perimme kuitenkin aina peruutuskuluina koko lentolipun osuuden matkan hinnasta.
Lisäksi perimme myöhäisestä muutoksesta/peruutuksesta aiheutuneet muut todelliset kulut, jotka palveluntuottaja, kuten lentoyhtiö
tai hotelli, matkanjärjestäjältä perii.
- jos matka peruutetaan myöhemmin kuin 48 tuntia ennen matkan alkua, peritään koko matkan hinta.
- Peruutuksen yhteydessä perimme aina lisäksi etukäteen tilatuista ja vahvistetuista lisäpalveluista aiheutuneet kustannukset (esim. konsertti- tai teatteriliput)
- risteilyjen, junamatkojen, safareiden, kiertomatkojen ja muiden erikoisjärjestelyjä sisältävien matkojen osalta noudatetaan kunkin palvelun tuottajan omia perusehtoja.

Peruutusehdot – äkilliset sairaustapaukset tai muu vakava tapahtuma
Jos matkustaja joutuu peruuttamaan matkansa ylivoimaisen esteen vuoksi (YVE 5) esim. vakavan sairauden tai lähiomaisen kuolemantapauksen johdosta ja matkalle lähdön este on selvitetty luotettavalla selvityksellä (lääkärintodistus), peritään kohtuullinen korvaus etukäteen tilatuista ja vahvistetuista palveluista ( esim. kuljetukset, majoitukset, lisäpalvelut ). Korvaus määritellään todellisten kustannusten mukaan.

7. MATKATAVARAT
Matkatavaroiden kuljetuksessa noudatamme kunkin kuljetusyhtiön voimassa olevia määräyksiä.

8. PALUULENNON AIKATAULU
Asiakas on velvollinen tarkistamaan/vahvistamaan kohteessa paluulentonsa aikataulun hyvissä ajoin ennen paluumatkaa. Jos asiakas laiminlyö tämän velvollisuuden ei Kouvolan Matkatoimisto Oy ole vastuussa paluulennon menettämisestä ja siitä aiheutuneista kuluista.

9. MUUTOKSET
Kouvolan Matkatoimisto Oy ei vastaa matkanjärjestäjästä riippumattomista muutoksista eikä myöskään esitteessä mahdollisesti olevista painovirheistä. Matkanjärjestäjä varaa oikeuden muuttaa esitetietoja ja sopimusehtoja ennen sopimuksen syntymistä.

10. MATKAVAKUUTUS
Suositamme matkavakuutuksen ottamista jo matkavarauksen yhteydessä peruutuskulujen ja mahdollisen matkalla sairastumisen varalta. Räätälöityjen matkojen peruutuskulut sairastumistapauksessakin voivat nousta korkeiksi, koska lentoyhtiöt voivat lipunkirjoituksen jälkeen periä koko lipun hinnan peruutuskuluina vaikka matkustajalla olisikin esittää lääkärintodistus. Vakuutus on peruutusturvan saamiseksi maksettava viimeistään 3 vuorokautta ennen matkan alkua. Kehotamme tutustumaan matkavakuutusten peruutusturvan ehtoihin, koska vakuutusten korvauksissa saattaa olla rajoituksia korvausmäärissä, joka voi johtaa siihen että vakuutuskaan ei korvaa kaikkia peruutuksesta aiheutuneita kuluja vaan ne jäävät matkustajan maksettavaksi.

11. VALITUKSET
Matkaa koskevat valitukset ja huomautukset tulee tehdä välittömästi aiheen ilmaannuttua kohteessa matkanjärjestäjän edustajalle tai Kouvolan Matkatoimisto Oy:n hätänumeroihin 040-543 1017 tai 040-550 2887.
Korvausvaatimukset on tehtävä aina kirjallisesti matkanjärjestäjälle viimeistään 2 kk matkan päättymisen jälkeen.

12. VAHINGONKORVAUSVASTUUN RAJOITTAMINEN
Matkanjärjestäjän korvausvastuu kuljetukseen liittyvästä vahingosta määräytyy siten kuin kyseisestä kuljetuksesta säädetään merilaissa, kuljetuksesta ilma-aluksessa annetussa laissa, ilmakuljetussopimuslaissa tai ilmakuljetuslaissa sekä kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevassa yleissopimuksessa. Jos matka on hankittu pääasiassa muuhun kuin yksityiseen tarkoitukseen, pidättää matkanjärjestäjä itselleen oikeuden rajoittaa vahingonkorvausvelvollisuuttaan esine- ja varallisuusvahingoissa mahdollisen liikevoiton, huomattavan suuren palkkion tai vastaavan menettämisen osalta. Matkanjärjestäjän maksaman korvauksen yläraja näissä tapauksissa on 168 €. Matkanjärjestäjä ei myöskään vastaavien matkojen osalta vastaa vahingoista, jotka johtuvat lievästä huolimattomuudesta.

13. KAUPUNKILOMIEN LENNOT
SAS:n ja Lufthansan lennoin lennettävien kaupunkilomien hinnat ovat voimassa Helsingistä, Turusta ja Tampereelta ilman lisämaksua.
Finnairin lennoin lennettävien kaupunkilomien lennot ovat voimassa Helsingistä, Tampereelta ja Turusta ilman lisämaksua.

14. LENTOJEN PERUUNTUMISET JA YLIVARAUKSET
Jos matkustaja jää lennon ylivarauksen vuoksi pois lennolta, on lentoyhtiön pyrittävä ns. ylivarausasetuksen nojalla hakemaan vapaaehtoisia, jotka voisivat jäädä lennolta pois. Lentoyhtiö maksaa tällöin sovitun korvauksen asiakkaalle. Tämän lisäksi lentoyhtiö joko uudelleenreitittää matkustajan tai maksaa hänelle lentomatkan hinnan takaisin matkustajan oman valinnan mukaan. Jos vapaaehtoisia ei löydy riittävää määrää, on lentoyhtiön valittava lennolta poisjäävät itse. Tällöin lentoyhtiö joutuu maksamaan asiakkaalle asetuksen mukaisen vakiokorvauksen.
Jos lento on osa valmismatkaa, voi myös matkanjärjestäjä joutua maksamaan matkustajalle valmismatkalain ja siihen pohjautuvien ehtojen mukaisesti hinnanalennusta tai vahingonkorvausta niistä virheistä, jotka ovat syntyneet ylivarauksen vuoksi. Matkanjärjestäjälle ei kuitenkaan synny mitään vastuuta niiden matkustajien osalta, jotka ovat jääneet VAPAAEHTOISESTI pois sovitulta lennolta. Matkustajalla ei näin ollen oikeutta saada matkanjärjestäjältä takaisin valmismatkaan kuuluneiden muiden palvelujen (kuten majoituksen tai autonvuokran) hintaa, mikäli hän itse valitsee lennolta poisjäämisen. Sama voi koskea tilannetta, jossa matkustaja valitsee lennon peruuntumistilanteessa matkan hinnan takaisinmaksun uudelleenreitityksen sijasta.

Nämä erityisehdot ovat voimassa toistaiseksi tai kunnes uudet Erityisehdot julkaistaan.


© 2018 | Kouvolan Matkatoimisto Oy