Uma Sari Villas pakettimatkojen erityityisehdot » Kouvolan Matkatoimisto

Uma Sari Villas pakettimatkojen erityityisehdot

1. SOVELTAMISALA
Kouvolan Matkatoimiston järjestämiin näillä sivuilla esiteltyihin Uma Sar Vilas -huvilamatkoihin sovelletaan näitä sekä muilta osin Yleisiä valmismatkaehtoja.

2. ILMOITTAUTUMINEN JA MAKSUT
Matkanvaraus on sitova asiakkaan maksettua varausmaksun, jonka suuruus on 300€/hlö, joka tulee maksaa 7 päivän kuluessa. Loppuerä matkan hinnasta suoritetaan viimeistään 35 vrk ennen matkaa. Jos lähtöön on vähemmän kuin 35 vrk, suoritetaan koko matkan hinta välittömästi toimistoomme tai pankkiin. Suorittamalla varausmaksun asiakas hyväksyy Yleisiin valmismatkaehtoihin sekä Uma Sari Villas –huvilamatkojen erityisehtoihin sisältyvät määräykset sekä ne mahdolliset esitteen tietoihin tulleet muutokset, jotka Kouvolan Matkatoimisto Oy saattaa hänen tietoonsa matkan vahvistamisen yhteydessä.

3. HINNAT
Hinnat perustuvat varaushetkellä voimassa oleviin valuuttakursseihin ja hinnastoihin.
Matkanjärjestäjällä on kuljetusmuodon erityisluonteen vuoksi (YVE 10) oikeus vastaavasti korottaa hintojaan sopimuksen syntymisen jälkeen, mikäli näissä viranomaisen vahvistamissa lentohinnoissa tapahtuu korotuksia.
Valuuttakurssien muutoksista johtuva mahdollinen erotus matkan hintaan hinnoitellaan 6 viikkoa ennen lähtöpäivää.
Hintaan sisältyvät vain ne palvelut, jotka on mainittu esittelyssä.
Matkavarauksen hintaan lisätään palvelumaksu 10€ / tilaus tai jos samasta varauksesta tehdään useampi lasku, palvelumaksu 5€/lasku.

4. LAPSIALENNUKSET
Lapsihinnat mainittu hinnastossa ja vahvistetaan varauksen tekemisen yhteydessä.

5. MATKALIPUT JA VAHVISTUS
Matkalasku on vahvistus varaamistanne palveluista. Tarkistakaa, että nimet, lähtöpäivä sekä lento- ja majoitus ovat oikein vahvistuksessa. Mahdollisten epäselvyyksien ilmetessä ottakaa välittömästi yhteys toimistoomme. Erityisen tärkeää on, että nimi joka vahvistuksessa on täsmää passissa olevan nimen kanssa, koska lentolippu kirjoitetaan sille nimelle mikä vahvistuksessa on. Jos nimi tulee lentolippuun väärin, voi nimen muuttaminen ja väärällä nimellä matkustaminen olla mahdotonta. Tällöin Kouvolan Matkatoimisto ei ole vastuussa matkustajalle aiheutuneista kuluista tai matkalle lähdön estymisestä.

6. NIMENMUUTOKSET JA PERUUTUKSET
Yleisistä valmismatkaehdoista poiketen (YVE 4, 5 ja 8) noudatetaan seuraavia ehtoja:
Kaikki muutokset käsitellään peruutuksina ja niihin sovelletaan alla olevia peruutusehtoja.
Jo aloitettuun matkaan ei voi tehdä muutoksia.
Matkustajalla on oikeus peruuttaa matkansa seuraavin ehdoin:
- viimeistään 35 vrk ennen matkan alkua -> peruutuskulut 200€/hlö
- myöhemmin kuin 35 vrk, mutta viimeistään 21 vrk ennen matkan alkua -> peruutuskulut 300€/hlö
- myöhemmin kuin 21 vrk, mutta viimeistään 15 vrk ennen matkan alkua -> peruutuskulut 50% matkan hinnasta
- myöhemmin kuin 15 vrk, mutta viimeistään 7 vrk ennen matkan alkua -> peruutuskulut 75% matkan hinnasta
- jos lähtöön alle 7vrk-> peruutuskulut 100% matkan hinnasta
- Jos lentoliput asiakkaan pyynnöstä kirjoitetaan aikaisemmin kuin lentoyhtiö vaatii, lipunkirjoituksen jälkeen perimme peruutuskuluina koko lentolipun osuuden matkan hinnasta.
- Peruutuksen yhteydessä perimme aina lisäksi etukäteen tilatuista ja vahvistetuista lisäpalveluista aiheutuneet todelliset kustannukset (esim. retket, ruokailut ym.)
- Jos peruutus johtaa siihen, että majoituksessa huvilaan jää vähemmän kuin 4 aikuista/huvila, vastaavat peruuttaja ja jäljelle jäävät matkustajat yhdessä huvilan vajaakäyttölisistä

Peruutusehdot – äkilliset sairaustapaukset tai muu vakava tapahtuma
Jos matkustaja joutuu peruuttamaan matkansa ylivoimaisen esteen vuoksi (YVE 5) esim. vakavan sairauden tai lähiomaisen kuolemantapauksen johdosta ja matkalle lähdön este on selvitetty luotettavalla selvityksellä (lääkärintodistus), peritään kohtuullinen korvaus etukäteen tilatuista ja vahvistetuista palveluista (esim. kuljetukset, majoitukset, lisäpalvelut ). Korvaus määritellään todellisten kustannusten mukaan.

7. MATKATAVARAT
Matkatavaroiden kuljetuksessa noudatamme kunkin kuljetusyhtiön voimassa olevia määräyksiä.

8. PALUULENNON AIKATAULU
Asiakas on velvollinen tarkistamaan/vahvistamaan kohteessa paluulentonsa aikataulun hyvissä ajoin ennen paluumatkaa. Jos asiakas laiminlyö tämän velvollisuuden ei Kouvolan Matkatoimisto Oy ole vastuussa paluulennon menettämisestä ja siitä aiheutuneista kuluista.

9. MUUTOKSET
Kouvolan Matkatoimisto Oy ei vastaa matkanjärjestäjästä riippumattomista muutoksista eikä myöskään esitteessä/internetsivuilla mahdollisesti olevista painovirheistä. Matkanjärjestäjä varaa oikeuden muuttaa esitetietoja ja sopimusehtoja ennen sopimuksen syntymistä.

10. MATKAVAKUUTUS
Suositamme matkavakuutuksen ottamista jo matkavarauksen yhteydessä peruutuskulujen ja mahdollisen matkalla sairastumisen varalta. Räätälöityjen matkojen peruutuskulut sairastumistapauksessakin voivat nousta korkeiksi, koska lentoyhtiöt voivat lipunkirjoituksen jälkeen periä koko lipun hinnan peruutuskuluina vaikka matkustajalla olisikin esittää lääkärintodistus. Vakuutus on peruutusturvan saamiseksi maksettava viimeistään 3 vuorokautta ennen matkan alkua. Peruutusturva astuu kuitenkin voimaan vasta sitten kun vakuutus on maksettu, joten suosittelemme, että vakuutus otetaan jo siinä vaiheessa kun matkan ennakkomaksu maksetaan. Kehotamme tutustumaan matkavakuutusten peruutusturvan ehtoihin, koska vakuutusten korvauksissa saattaa olla rajoituksia korvausmäärissä, joka voi johtaa siihen että vakuutuskaan ei korvaa kaikkia peruutuksesta aiheutuneita kuluja vaan ne jäävät matkustajan maksettavaksi.

11. VALITUKSET
Matkaa koskevat valitukset ja huomautukset tulee tehdä välittömästi aiheen ilmaannuttua kohteessa matkanjärjestäjän edustajalle tai Kouvolan Matkatoimisto Oy:n hätänumeroihin 040-543 1017 tai 040-550 2887.
Korvausvaatimukset on tehtävä aina kirjallisesti matkanjärjestäjälle viimeistään 2 kk matkan päättymisen jälkeen.

12. VAHINGONKORVAUSVASTUUN RAJOITTAMINEN
Matkanjärjestäjän korvausvastuu kuljetukseen liittyvästä vahingosta määräytyy siten kuin kyseisestä kuljetuksesta säädetään merilaissa, kuljetuksesta ilma-aluksessa annetussa laissa, ilmakuljetussopimuslaissa tai ilmakuljetuslaissa sekä kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevassa yleissopimuksessa. Jos matka on hankittu pääasiassa muuhun kuin yksityiseen tarkoitukseen, pidättää matkanjärjestäjä itselleen oikeuden rajoittaa vahingonkorvausvelvollisuuttaan esine- ja varallisuusvahingoissa mahdollisen liikevoiton, huomattavan suuren palkkion tai vastaavan menettämisen osalta. Matkanjärjestäjän maksaman korvauksen yläraja näissä tapauksissa on 168 €. Matkanjärjestäjä ei myöskään vastaavien matkojen osalta vastaa vahingoista, jotka johtuvat lievästä huolimattomuudesta.

13. LENTOJEN PERUUNTUMISET JA YLIVARAUKSET
Jos matkustaja jää lennon ylivarauksen vuoksi pois lennolta, on lentoyhtiön pyrittävä ns. ylivarausasetuksen nojalla hakemaan vapaaehtoisia, jotka voisivat jäädä lennolta pois. Lentoyhtiö maksaa tällöin sovitun korvauksen asiakkaalle. Tämän lisäksi lentoyhtiö joko uudelleenreitittää matkustajan tai maksaa hänelle lentomatkan hinnan takaisin matkustajan oman valinnan mukaan. Jos vapaaehtoisia ei löydy riittävää määrää, on lentoyhtiön valittava lennolta poisjäävät itse. Tällöin lentoyhtiö joutuu maksamaan asiakkaalle asetuksen mukaisen vakiokorvauksen.
Jos lento on osa valmismatkaa, voi myös matkanjärjestäjä joutua maksamaan matkustajalle valmismatkalain ja siihen pohjautuvien ehtojen mukaisesti hinnanalennusta tai vahingonkorvausta niistä virheistä, jotka ovat syntyneet ylivarauksen vuoksi. Matkanjärjestäjälle ei kuitenkaan synny mitään vastuuta niiden matkustajien osalta, jotka ovat jääneet VAPAAEHTOISESTI pois sovitulta lennolta. Matkustajalla ei näin ollen oikeutta saada matkanjärjestäjältä takaisin valmismatkaan kuuluneiden muiden palvelujen (kuten majoituksen tai autonvuokran) hintaa, mikäli hän itse valitsee lennolta poisjäämisen. Sama voi koskea tilannetta, jossa matkustaja valitsee lennon peruuntumistilanteessa matkan hinnan takaisinmaksun uudelleenreitityksen sijasta.
Jos asiakkaan lentoihin tehdään uudelleen järjestelyjä lentoyhtiön toimesta, on asiakkaan velvollisuus ilmoittaa muutoksista Kouvolan Matkatoimiston päivystysnumeroon, p. 040-5502887 tai 040-5584607, jotta matkatoimisto voi tehdä tarvittavat järjestelyt maapalveluihin.

14. INDONESIAN VIISUMI JA PASSINVOIMASSAOLO

Indonesiaan matkustettaessa Suomen kansalainen tarvitsee viisumin. Viisumin voi hankkia etukäteen Indonesian konsulaatista tai vaihtoehtoisesti sen voi hankkia maahan saapuessa Denpasarin lentokentällä. Lentokentällä kannattaa varautua jonotukseen viisumipisteissä.
Asiakas vastaa itse viisumin hankinnasta ja sen kustannuksista.
Muiden kuin Suomen kansalaisten tarkistettava viisumimääräykset Indonesian konsulaatista.
Passin on oltava voimassa 6kk maahan saapumisen jälkeen.

Nämä erityisehdot ovat voimassa toistaiseksi tai kunnes uudet Erityisehdot julkaistaan.

Uma Sari Villas –huvilamatkojen erityisehdot

1. SOVELTAMISALA
Kouvolan Matkatoimiston järjestämiin näillä sivuilla esiteltyihin huvilamatkoihin sovelletaan näitä sekä muilta osin Yleisiä valmismatkaehtoja.

2. ILMOITTAUTUMINEN JA MAKSUT
Matkanvaraus on sitova asiakkaan maksettua varausmaksun, jonka suuruus on 300€/hlö, joka tulee maksaa 7 päivän kuluessa. Loppuerä matkan hinnasta suoritetaan viimeistään 35 vrk ennen matkaa. Jos lähtöön on vähemmän kuin 35 vrk, suoritetaan koko matkan hinta välittömästi toimistoomme tai pankkiin. Suorittamalla varausmaksun asiakas hyväksyy Yleisiin valmismatkaehtoihin sekä Uma Sari Villas –huvilamatkojen erityisehtoihin sisältyvät määräykset sekä ne mahdolliset esitteen tietoihin tulleet muutokset, jotka Kouvolan Matkatoimisto Oy saattaa hänen tietoonsa matkan vahvistamisen yhteydessä.

3. HINNAT
Hinnat perustuvat varaushetkellä voimassa oleviin valuuttakursseihin ja hinnastoihin.
Matkanjärjestäjällä on kuljetusmuodon erityisluonteen vuoksi (YVE 10) oikeus vastaavasti korottaa hintojaan sopimuksen syntymisen jälkeen, mikäli näissä viranomaisen vahvistamissa lentohinnoissa tapahtuu korotuksia.
Valuuttakurssien muutoksista johtuva mahdollinen erotus matkan hintaan hinnoitellaan 6 viikkoa ennen lähtöpäivää.
Hintaan sisältyvät vain ne palvelut, jotka on mainittu esittelyssä.
Matkavarauksen hintaan lisätään palvelumaksu 10€ / tilaus tai jos samasta varauksesta tehdään useampi lasku, palvelumaksu 5€/lasku.

4. LAPSIALENNUKSET
Lapsihinnat mainittu hinnastossa ja vahvistetaan varauksen tekemisen yhteydessä.

5. MATKALIPUT JA VAHVISTUS
Matkalasku on vahvistus varaamistanne palveluista. Tarkistakaa, että nimet, lähtöpäivä sekä lento- ja majoitus ovat oikein vahvistuksessa. Mahdollisten epäselvyyksien ilmetessä ottakaa välittömästi yhteys toimistoomme. Erityisen tärkeää on, että nimi joka vahvistuksessa on täsmää passissa olevan nimen kanssa, koska lentolippu kirjoitetaan sille nimelle mikä vahvistuksessa on. Jos nimi tulee lentolippuun väärin, voi nimen muuttaminen ja väärällä nimellä matkustaminen olla mahdotonta. Tällöin Kouvolan Matkatoimisto ei ole vastuussa matkustajalle aiheutuneista kuluista tai matkalle lähdön estymisestä.

6. NIMENMUUTOKSET JA PERUUTUKSET
Yleisistä valmismatkaehdoista poiketen (YVE 4, 5 ja 8) noudatetaan seuraavia ehtoja:
Kaikki muutokset käsitellään peruutuksina ja niihin sovelletaan alla olevia peruutusehtoja.
Jo aloitettuun matkaan ei voi tehdä muutoksia.
Matkustajalla on oikeus peruuttaa matkansa seuraavin ehdoin:
- viimeistään 35 vrk ennen matkan alkua -> peruutuskulut 200€/hlö
- myöhemmin kuin 35 vrk, mutta viimeistään 21 vrk ennen matkan alkua -> peruutuskulut 300€/hlö
- myöhemmin kuin 21 vrk, mutta viimeistään 15 vrk ennen matkan alkua -> peruutuskulut 50% matkan hinnasta
- myöhemmin kuin 15 vrk, mutta viimeistään 7 vrk ennen matkan alkua -> peruutuskulut 75% matkan hinnasta
- jos lähtöön alle 7vrk-> peruutuskulut 100% matkan hinnasta
- Jos lentoliput asiakkaan pyynnöstä kirjoitetaan aikaisemmin kuin lentoyhtiö vaatii, lipunkirjoituksen jälkeen perimme peruutuskuluina koko lentolipun osuuden matkan hinnasta.
- Peruutuksen yhteydessä perimme aina lisäksi etukäteen tilatuista ja vahvistetuista lisäpalveluista aiheutuneet todelliset kustannukset (esim. retket, ruokailut ym.)
- Jos peruutus johtaa siihen, että majoituksessa huvilaan jää vähemmän kuin 4 aikuista/huvila, vastaavat peruuttaja ja jäljelle jäävät matkustajat yhdessä huvilan vajaakäyttölisistä

Peruutusehdot – äkilliset sairaustapaukset tai muu vakava tapahtuma
Jos matkustaja joutuu peruuttamaan matkansa ylivoimaisen esteen vuoksi (YVE 5) esim. vakavan sairauden tai lähiomaisen kuolemantapauksen johdosta ja matkalle lähdön este on selvitetty luotettavalla selvityksellä (lääkärintodistus), peritään kohtuullinen korvaus etukäteen tilatuista ja vahvistetuista palveluista (esim. kuljetukset, majoitukset, lisäpalvelut ). Korvaus määritellään todellisten kustannusten mukaan.

7. MATKATAVARAT
Matkatavaroiden kuljetuksessa noudatamme kunkin kuljetusyhtiön voimassa olevia määräyksiä.

8. PALUULENNON AIKATAULU
Asiakas on velvollinen tarkistamaan/vahvistamaan kohteessa paluulentonsa aikataulun hyvissä ajoin ennen paluumatkaa. Jos asiakas laiminlyö tämän velvollisuuden ei Kouvolan Matkatoimisto Oy ole vastuussa paluulennon menettämisestä ja siitä aiheutuneista kuluista.

9. MUUTOKSET
Kouvolan Matkatoimisto Oy ei vastaa matkanjärjestäjästä riippumattomista muutoksista eikä myöskään esitteessä/internetsivuilla mahdollisesti olevista painovirheistä. Matkanjärjestäjä varaa oikeuden muuttaa esitetietoja ja sopimusehtoja ennen sopimuksen syntymistä.

10. MATKAVAKUUTUS
Suositamme matkavakuutuksen ottamista jo matkavarauksen yhteydessä peruutuskulujen ja mahdollisen matkalla sairastumisen varalta. Räätälöityjen matkojen peruutuskulut sairastumistapauksessakin voivat nousta korkeiksi, koska lentoyhtiöt voivat lipunkirjoituksen jälkeen periä koko lipun hinnan peruutuskuluina vaikka matkustajalla olisikin esittää lääkärintodistus. Vakuutus on peruutusturvan saamiseksi maksettava viimeistään 3 vuorokautta ennen matkan alkua. Peruutusturva astuu kuitenkin voimaan vasta sitten kun vakuutus on maksettu, joten suosittelemme, että vakuutus otetaan jo siinä vaiheessa kun matkan ennakkomaksu maksetaan. Kehotamme tutustumaan matkavakuutusten peruutusturvan ehtoihin, koska vakuutusten korvauksissa saattaa olla rajoituksia korvausmäärissä, joka voi johtaa siihen että vakuutuskaan ei korvaa kaikkia peruutuksesta aiheutuneita kuluja vaan ne jäävät matkustajan maksettavaksi.

11. VALITUKSET
Matkaa koskevat valitukset ja huomautukset tulee tehdä välittömästi aiheen ilmaannuttua kohteessa matkanjärjestäjän edustajalle tai Kouvolan Matkatoimisto Oy:n hätänumeroihin 040-543 1017 tai 040-550 2887.
Korvausvaatimukset on tehtävä aina kirjallisesti matkanjärjestäjälle viimeistään 2 kk matkan päättymisen jälkeen.

12. VAHINGONKORVAUSVASTUUN RAJOITTAMINEN
Matkanjärjestäjän korvausvastuu kuljetukseen liittyvästä vahingosta määräytyy siten kuin kyseisestä kuljetuksesta säädetään merilaissa, kuljetuksesta ilma-aluksessa annetussa laissa, ilmakuljetussopimuslaissa tai ilmakuljetuslaissa sekä kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevassa yleissopimuksessa. Jos matka on hankittu pääasiassa muuhun kuin yksityiseen tarkoitukseen, pidättää matkanjärjestäjä itselleen oikeuden rajoittaa vahingonkorvausvelvollisuuttaan esine- ja varallisuusvahingoissa mahdollisen liikevoiton, huomattavan suuren palkkion tai vastaavan menettämisen osalta. Matkanjärjestäjän maksaman korvauksen yläraja näissä tapauksissa on 168 €. Matkanjärjestäjä ei myöskään vastaavien matkojen osalta vastaa vahingoista, jotka johtuvat lievästä huolimattomuudesta.

13. LENTOJEN PERUUNTUMISET JA YLIVARAUKSET
Jos matkustaja jää lennon ylivarauksen vuoksi pois lennolta, on lentoyhtiön pyrittävä ns. ylivarausasetuksen nojalla hakemaan vapaaehtoisia, jotka voisivat jäädä lennolta pois. Lentoyhtiö maksaa tällöin sovitun korvauksen asiakkaalle. Tämän lisäksi lentoyhtiö joko uudelleenreitittää matkustajan tai maksaa hänelle lentomatkan hinnan takaisin matkustajan oman valinnan mukaan. Jos vapaaehtoisia ei löydy riittävää määrää, on lentoyhtiön valittava lennolta poisjäävät itse. Tällöin lentoyhtiö joutuu maksamaan asiakkaalle asetuksen mukaisen vakiokorvauksen.
Jos lento on osa valmismatkaa, voi myös matkanjärjestäjä joutua maksamaan matkustajalle valmismatkalain ja siihen pohjautuvien ehtojen mukaisesti hinnanalennusta tai vahingonkorvausta niistä virheistä, jotka ovat syntyneet ylivarauksen vuoksi. Matkanjärjestäjälle ei kuitenkaan synny mitään vastuuta niiden matkustajien osalta, jotka ovat jääneet VAPAAEHTOISESTI pois sovitulta lennolta. Matkustajalla ei näin ollen oikeutta saada matkanjärjestäjältä takaisin valmismatkaan kuuluneiden muiden palvelujen (kuten majoituksen tai autonvuokran) hintaa, mikäli hän itse valitsee lennolta poisjäämisen. Sama voi koskea tilannetta, jossa matkustaja valitsee lennon peruuntumistilanteessa matkan hinnan takaisinmaksun uudelleenreitityksen sijasta.
Jos asiakkaan lentoihin tehdään uudelleen järjestelyjä lentoyhtiön toimesta, on asiakkaan velvollisuus ilmoittaa muutoksista Kouvolan Matkatoimiston päivystysnumeroon, p. 040-5502887 tai 040-5584607, jotta matkatoimisto voi tehdä tarvittavat järjestelyt maapalveluihin.

14. INDONESIAN VIISUMI JA PASSINVOIMASSAOLO

Indonesiaan matkustettaessa Suomen kansalainen tarvitsee viisumin. Viisumin voi hankkia etukäteen Indonesian konsulaatista tai vaihtoehtoisesti sen voi hankkia maahan saapuessa Denpasarin lentokentällä. Lentokentällä kannattaa varautua jonotukseen viisumipisteissä.
Asiakas vastaa itse viisumin hankinnasta ja sen kustannuksista.
Muiden kuin Suomen kansalaisten tarkistettava viisumimääräykset Indonesian konsulaatista.
Passin on oltava voimassa 6kk maahan saapumisen jälkeen.

Nämä erityisehdot ovat voimassa toistaiseksi tai kunnes uudet Erityisehdot julkaistaan.


© 2018 | Kouvolan Matkatoimisto Oy