Lentäen tehtävien ryhmämatkojen erikoisehdot

 

LENTÄEN TEHTÄVÄN MATKAN ERITYISLUONTEEN VUOKSI SOVELLAMME SEURAAVIA ERITYISEHTOJA:

Vastuullinen matkanjärjestäjä: Kouvolan Matkatoimisto Oy
Matkan erityisluonne syntyy siitä, että matka on tietylle asiakasryhmälle räätälöity erikoismatka, jossa varta vasten ryhmälle suunniteltu eritysohjelma.

Kouvolan Matkatoimisto Oy;n  opastetut matkat ovat valmismatkoja ja kuuluvat Kuluttajaviraston vakuuden piiriin (KUVI 3209/00/MjMv). Kaikki tämän esitteen matkat ovat valmismatkoja, joista matkanjärjestäjä on asettanut valmismatkaliikkeistä annetun lain 9 §:ssä tarkoitetun vakuuden Kuluttajavirastolle. Vakuus kattaa Kouvolan Matkatoimiston tuottamat valmismatkat. Matkojen erityisluonteen vuoksi sovellamme oheisia lisä- ja erityisehtoja.

Matkan varaus- ja maksuehdot

Matkasopimus syntyy, kun matkustaja maksaa ennakkomaksun eräpäivään mennessä. Ennakkomaksun maksamalla asiakas hyväksyy nämä erityisehdot. Ennakkomaksu on, ellei matkan vahvistuksen yhteydessä toisin mainita 300 euroa/henkilö. Ennakkomaksu voi joillakin erikoismatkoilla olla edellä mainittuja korkeampi johtuen lentoyhtiöiden tai muiden palveluntarjoajien erityisehdoista. Näistä erityisehdoista mainitaan matkavahvistuksessa. Asiakkaan saama lasku toimii varausvahvistuksena. Loppumaksu tulee suorittaa viimeistään 35 vrk ennen matkan alkua tai aiemmin, jos matkan erityisehdot sitä vaativat. Ennakkomaksun yhteydessä maksetaan palvelumaksu 10 euroa /varaus. Luottokorttimaksun yhteydessä peritään maksutapalisä, joka on 2 % maksettavasta summasta ja tämä koskee Amex ja Diners luottokorttimaksuja.  

Matkan hinta

Matkan hinta perustuu matkan varaushetkellä voimassa olleisiin kohdetietoihin, hinnastoihin, valuuttakursseihin, veroihin ja maksuihin, ellei matkan yhteydessä ole muuta mainittu. Varaamme oikeuden muuttaa matkan hintaa sopimuksen tekemisen jälkeenkin seuraavilla perusteilla: valuuttakurssimuutokset, meistä riippumattomat kuljetuskustannusten muutokset, uudet ja muuttuneet verot ja maksut. Matkan hintaan sisältyvät vain ne palvelut, jotka on yksilöity hintaan kuuluviksi. Lippuun merkityt pakolliset lentoverot sisältyvät matkan hintaan. Mahdolliset viranomaiselle maksettavat verot tai muut viranomaismaksut matkustaja maksaa itse paikan päällä. EU-maissa arvonlisävero sisältyy matkojen hintaan. Hintaan ei sisälly palveluhinnaston mukaista palvelumaksua.

Peruutusehdot ja takaisinmaksut

Peruutus tulee voimaan sillä hetkellä, kun tieto siitä tulee toimistoomme. Palvelumaksua ei palauteta peruutuksen yhteydessä.

Peruutusehdot:

Asiakkaalla on oikeus peruuttaa varaamansa matka seuraavin ehdoin:
- jos matka peruutetaan viimeistään 60 vrk ennen matkan alkua, peruutuskulut ovat toimistokulut 150 euroa/henkilö.
- 59 vrk – 36 vrk ennen matkan alkua peruutuskulut ovat ennakkomaksun suuruiset.
- 35 vrk – 15 vrk ennen matkan alkua peruutuskulut ovat 50% matkan hinnasta.
- 14 vrk ennen matkaa tai myöhemmin peruutetusta matkasta peritään peruutuskuluina koko matkan hinta. Käyttämättömistä palveluista ei suoriteta takaisinmaksua. Lisäksi perimme aina etukäteen tilatuista ja vahvistetuista lisäpalveluista aiheutuneet kustannukset.
Peruutusehdot ovat kaukomatkoilla ja joillakin risteilyillä sekä joillakin erikoismatkoilla erilaiset johtuen palveluntarjoajien ehdoista. Näistä ehdoista mainitaan matkavahvistuksessa.

 Peruutuskulut matkustajan peruuttaessa matkan häntä kohdanneen ylivoimaisen esteen vuoksi

Matkustajan peruuttaessa matkansa ylivoimaisen esteen vuoksi (äkillinen sairastuminen tai muu vakava tapaus) matkanjärjestäjällä on oikeus periä toimistokulujen lisäksi kohtuullinen korvaus peruutuksista aiheutuvista muista kuluista, kuten ennakkoon maksetuista palveluista, joista matkanjärjestäjä ei saa takaisinmaksua (esim. lennot, hotellit, viisumit, teatteriliput, agenttipalvelut). Tarkistattehan, että teillä on kattava ja voimassa oleva matkustajavakuutus.

Tapahtumaliput

Mikäli matkapaketin hintaan sisältyy tapahtumalippuja, maksetaan lippujen hinta ennakkomaksun yhteydessä. Peruutuskulut tapahtumalipuista ovat 100 %. Takaisinmaksua ei anneta peruutuksen yhteydessä eikä käyttämättä jääneistä lipuista.

 Matkanjärjestäjän vastuunrajoitukset

Matkanjärjestäjä ei ole vahingonkorvausvastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat ylivoimaisesta tilanteesta, lakkotilanteista, luonnonkatastrofeista, terrorismista tai muista vastaavista tilanteista. Ilma-, meri- ja rautatiekuljetukseen liittyvän tapahtuman tai vahingon osalta matkanjärjestäjän vastuu rajoittuu enimmillään sen mukaan, mitä kyseisissä kuljetusoikeudellisissa säädöksissä on säädetty.

Matkustajan vastuu

Ennen matkaa matkustajan vastuulla on alla olevien asioiden tarkistaminen. Matkalla matkustaja on aina ensisijaisesti vastuussa itsestään ja omaisuudestaan.

a) Matkustajan nimi: Matkustajan tulee ilmoittaa nimensä matkavaraukseen, kuten se on passissa. Mikäli joudumme korjaamaan matkustajan väärin ilmoittamaa nimeä lentovaraukseen, perimme siitä aina lentoyhtiön perimän kulun lisäksi toimistokulumme 20 euroa/henkilö.

b) Matkavakuutukset: Kehotamme hankkimaan jo matkan varausvaiheessa matkavakuutuksen, joka sisältää myös peruutusvakuutuksen mm. oman, lähiomaisen tai matkatoverin vakavan sairastumisen tai kuoleman varalta. Tarkistakaa, että vakuutusturvanne on riittävä.

c) Passi: Matkoillamme matkustajalla tulee aina olla mukanaan voimassa oleva matkustusasiakirja, joka on tavallisesti passi. EU-maihin riittää voimassa oleva kuvallinen EU-henkilökortti. Useat maat mm. Venäjä edellyttävät, että passi on voimassa vielä 6 kuukautta matkan jälkeenkin. Pyydämme tarkistamaan matkakohtaiset passisäännökset toimistostamme. Passissa on myös oltava riittävästi tyhjiä sivuja jäljellä mahdollista viisumia ja leimoja varten. Passi ja viisumisäännökset koskevat Suomen kansalaisia. Muiden kuin Suomen kansalaisten tulee tarkistaa viisumikäytäntö itse asianomaisen maan edustustosta. Matkanjärjestäjä ei vastaa matkustajalle aiheutuvasta vahingosta, mikäli hänen matkansa estyy tai keskeytyy puutteellisten matka-asiakirjojen, rikkinäisen passin tai viisumin epäämisestä.

d) Varausvahvistus: Matkustajan on itse tarkistettava, että kaikki varausvahvistuksessa olevat tiedot ovat oikein. Maksamalla ennakkomaksun matkustaja vahvistaa varausvahvistuksessa tietojen oikeellisuuden.

 Matkanjärjestäjän tekemät muutokset

Kouvolan Matkatoimistolla on oikeus peruuttaa matka, mikäli sille ei ole riittävästi lähtijöitä

(YVE 11.1). Tällöin matkustajille ilmoitetaan viimeistään 24 vrk ennen matkaa ja suoritetut maksut palautetaan. Myös lisäretkille tarvitaan riittävä määrä osanottajia, jotta ne voidaan toteuttaa. Kouvolan Matkatoimistolla on oikeus muuttaa hotellia saman tasoiseksi tai paremmaksi ilman hinnanalennusta.

Muutokset matkaohjelmaan

Kouvolan Matkatoimisto ei vastaa matkanjärjestäjästä riippumattomista muutoksista eikä esitteessä mahdollisesti olevista painovirheistä. Kouvolan Matkatoimisto varaa oikeuden muuttaa esitetietoja ja sopimusehtoja ennen matkasopimuksen syntymistä. Mahdollisista aikataulumuutoksista ilmoitamme asiakkaille mahdollisimman nopeasti.

Varausmuutokset 
Jos matkustaja luovuttaa matkasopimuksen toiselle (VML 10§, YVE 8,2), matkanjärjestäjä voi periä luovutuksesta aiheutuneiden tarpeellisten toimenpiteiden mukaiset todelliset kulut. Kouvolan Matkatoimisto veloittaa luovutuksesta tai muutoksesta aiheutuneet todelliset kulut.

Nimenmuutokset
Nimenmuutoksesta veloitetaan todelliset muutoskulut, jotka ovat minimissään 15 euroa/matkustaja, mikäli lento-, laiva- tai junalippuja ei ole vielä kirjoitettu. Lipunkirjoituksen ajankohta vaihtelee lento-, laiva- ja junayhtiöiden sääntöjen mukaan ja matkasta riippuen. Mikäli muutos tapahtuu lipunkirjoituksen jälkeen, kulut määräytyvät lento-, juna- ja laivayhtiöiden sääntöjen mukaan. Lentolippuihin ei lentoyhtiöiden säännösten mukaan yleensä sallita muutoksia lipunkirjoituksen jälkeen.

Rokotukset
Matkustajan vastuulla on matkalla tarvittavien rokotusten hankkiminen. Tarkempia lisätietoja rokotuksista saa terveyskeskuksista ja rokotusasemilta sekä esim. internetistä: osoitteesta www.thl.fi (Rokottaminen/Matkailijan terveysopas).

Yleiset valmismatkaehdot
Muista osin noudatamme Suomen Matkatoimistoalan liitto ry:n sekä kuluttaja-asiamiehen neuvottelemia ja 30.6.2009 allekirjoitettuja Yleisiä valmismatkaehtoja, jotka ovat luettavissa internetosoitteessa kouvolanmatkatoimisto.fi tai smal.fi tai saatavissa toimistostamme.


© 2017 | Kouvolan Matkatoimisto Oy