Markkinoinnin tietosuojaseloste » Kouvolan Matkatoimisto

Markkinoinnin tietosuojaseloste

Markkinoinnin tietosuojaseloste

1. REKISTERINPITÄJÄ

Kouvolan Matkatoimisto Oy
Posti- ja käyntiosoite:
Asemakatu 1
45100 KOUVOLA

2. YHTEYSTIEDOT REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Kouvolan Matkatoimisto Oy / Tietosuoja
Asemakatu 1
45100 KOUVOLA
matkat(at)kouvolanmatkatoimisto.fi

3. REKISTERIN NIMI

Kouvolan Matkatoimisto Winres asiakasrekisteri

4. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Ensisijainen käsittelyperuste on sopimus (matkan valmistelu ja täytäntöönpano). Sopimusperustetta sovelletaan siltä osin, kuin kerättyä henkilötietoa tarvitaan matkaan ja siihen liittyvän palvelun toimittamiseksi. Toissijaisesti käsittelyperuste on asialliseen yhteyteen perustuva rekisterinpitäjän oikeutettu etu, jota voidaan soveltaa tietyin edellytyksin siltä osin, kun kyseessä on sellainen käsittelytoimi, jota ei voida tehdä sopimussuhteen perusteella Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumuksella, tai asiakassuhteen tai muun asiallisen yhteyden perusteella.

5. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN JA REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Henkilötietoja voidaan käsitellä vain ennalta määriteltyihin käyttötarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • Sisällöt ja niiden personointi (Haluamme tarjota käyttäjille mahdollisimman relevanttia ja kiinnostavaa sisältöä hänen omalta alueeltaan.)
 • Kohdennettu sähköinen suoramarkkinointi (Lähetämme 1-2 kertaa kuukaudessa sähköpostitse kohdistetun uutiskirjeen.)
 • Tarjoukset, ostaminen ja palvelun toteuttaminen
 • Autamme käyttäjää löytämään kiinnostavia tarjouksia ja toimitamme käyttäjälle hänen ostamansa tuotteet tai palvelut. Varmennamme asiakastapahtumia.
 • Asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen
 • Kehitämme palveluidemme ja tuotteidemme käyttöliittymiä ja käyttökokemusta. Teemme kysely- ja kuluttajatutkimuksia sekä raportteja päätöksenteon tueksi.
 • Asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
 • Analysointi ja tilastointi

6. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ


Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja.

Käyttäjän antamat tai henkilökohtaisesti tunnistavat tiedot:

 • yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet
 • demografiatiedot, kuten ikä, sukupuoli, arvo tai ammatti, perhetiedot ja äidinkieli,
 • työnantajayrityksen nimi, osoite ja y-tunnus,
 • asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot sekä peruutustiedot,
 • viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot ja tunnistautumistiedot, tiedot palveluiden ja tarjottujen etujen käytöstä,
 • mahdolliset luvat ja suostumukset,
 • mahdolliset tarjonnanestotiedot,
 • tapahtuma- ja käyttäjäanalyysitiedot,
 • laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot,
 • käyttäjän mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot, sekä
 • mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot.

Palveluiden käytöstä havainnoidut tiedot:

 • palvelun ominaisuuksien käyttö- ja selaustiedot, sisällöt, jotka on näytetty, sekä tiedot sisältöjen klikkaamisesta
 • sivu, jolta käyttäjä on siirtynyt sivuillemme, laitteen malli, yksilöllinen laite- ja/tai evästetunniste, tiedonkeruun kanava (internetselain, sähköpostikirje, mobiiliselain, sovellus), selaimen versio, IP-osoite, istuntotunniste, istunnon aika ja kesto sekä näytön tarkkuus ja käyttöjärjestelmä.
 • Tunnistetun käyttäjän tunnisteena on satunnainen numerosarja tai muu vastaava tunniste, josta käyttäjää ei voida tunnistaa henkilökohtaisesti.
 • Havainnoidun (tunnistamattoman) käyttäjän tunnisteena on tyypillisesti eväste tai muu vastaava tunniste.
 • GPS:n, WLAN-yhteyspisteiden tai matkapuhelinverkon tukiasemien avulla arvioitu sijainti, mikäli käyttäjä on tätä varten antanut nimenomaisen luvan.
 • muut käyttäjän suostumuksella kerätyt tiedot.

Palveluiden käytöstä johdetut tiedot:

Johdetulla tiedolla tarkoitetaan tietoa, joka on päätelty analytiikan avulla palvelun havaitusta käytöstä ja / tai asiakkaan itse antamista tiedoista, esimerkiksi käyttäjän mahdolliset kiinnostuksen kohteet tai segmentointi tietynlaisten käyttäjien ryhmään.

7. ASIAKASREKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • rekisteröidyltä itseltään internetin kautta, sähköpostitse, puhelimitse, lomakkeella, palautuskortilla, mobiilisovelluksen kautta, tai muulla vastaavalla tavalla,
 • evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla,
 • erilaisten markkinointitoimenpiteiden ja -kampanjoiden sekä muiden vastaavien toimenpiteiden yhteydessä suoraan rekisteröidyltä,
 • VRK/Väestötietojärjestelmästä, Postin osoitetietojärjestelmästä, puhelinyhtiöiden yhteystietorekistereistä, internetin yhteisöpalveluista, ja muista vastaavista yksityisistä ja julkisista rekistereistä.
 • Voimme täydentää tunnistettujen käyttäjien tietoja kohdassa 5. mainittuja käyttötarkoituksia varten. Tietoja yhdistetään sisältöjen ja markkinoinnin kohdentamista varten.

8. TIETOJEN SÄILYTTÄMISAIKA

Säilytämme käyttäjän tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä kohdassa 5 määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.
Joidenkin palveluiden viestinnällisiin osioihin, kuten kommentointikenttiin ja julkisiin palautteisiin, jää näkyviin käyttäjän nimimerkki ja siihen liittyvä käyttäjän tuottama sisältö myös asiakassuhteen päättymisen jälkeen. Lisäksi voimme olla velvoitettuja säilyttämään joitakin käyttäjän henkilötietoja noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen.

9. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT

Rekisterinpitäjän työntekijät voivat käsitellä henkilötietoja voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Luovutamme tietoja kolmansille ainoastaan kohdassa 11 esitellyissä tapauksissa.

11. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Käyttäjien yksilöityjä henkilötietoja (henkilö- ja yhteystiedot) ei luovuteta kolmansille osapuolille markkinointitarkoituksessa, vaan vain laiva- tai lentoyhtiön taikka majoitusliikkeen käyttöön matkustajan suostumuksella. Suostumukseksi katsotaan varaus em. palveluun. Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden koostaa ja luovuttaa palvelun käyttäjistä koottuja tietoja kolmansille osapuolille muussa tarkoituksessa. Käyttäjän yksilöityjä henkilötietoja voidaan siirtää ylläpitäville palvelimille henkilötietolain sallimalla tavalla.

12. AUTOMAATTINEN PROFILOINTI

Seuraamme käyttäjien käyttäytymistä digitaalisissa palveluissamme, kohdentaaksemme heille mahdollisimman hyvin juuri heidän tarpeitaan palvelevaa sisältöä ja kiinnostuksenkohteita.

13. EVÄSTEET JA SELAILUN SEURANTA

Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden ("cookies") ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.
Palvelumme voivat myös sisältää linkkejä muihin sivustoihin ja yhteisöpalveluihin, mutta emme vastaa näiden ulkopuolisten palveluiden yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Suosittelemme tutustumaan näiden palveluiden yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin.

14. MOBIILISOVELLUSTEN YKSITYISYYDENSUOJAEHDOT

Mobiilisovelluksiimme, jotka on saatettu käyttäjän saataville esimerkiksi Applen App Storen, Googlen Playn tai Microsoft Storen kautta, sovelletaan tämän tietosuojaselosteen lisäksi myös kyseisen palveluntarjoajan ehtoja. Lisäksi käyttäjän tulee hyväksyä sovelluksen omat käyttöehdot.

15. SIJAINTITIEDOT

Käyttäjän päätelaitteen sijaintitietoja voidaan käyttää sijaintiperusteisten palveluiden tarjoamiseksi, kuten alueellisten sisältöjen tarjoamiseksi ja kohdennetun mainonnan esittämiseksi, edellyttäen, että käyttäjä on antanut sijaintitietojen hyödyntämiseen nimenomaisen suostumuksensa tai mikäli sijaintitiedot on tehty anonyymeiksi.

Sijaintitiedot määritetään käytettävissä olevien paikannusmenetelmien, kuten GPS:n ja WLAN-yhteyspisteiden ja matkapuhelinverkon tukiasemien sijaintien avulla. Käyttäjä voi peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa päätelaitteen ja sovelluksen asetuksista.

16. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Olemme sitoutuneita tarjoamaan käyttäjillemme valintoja ja hallintamahdollisuuksia tietosuojaan liittyen. Alla listaamme erilaisia tapoja, joilla käyttäjämme voivat vaikuttaa tietojen keräämiseen ja käsittelyyn.
Tietojen tarkastus- ja oikaisuoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Kouvolan Matkatoimisto Oy / Tietosuoja
Asemakatu 1
45100 KOUVOLA tai sähköpostitse osoitteeseen matkat(at)kouvolanmatkatoimisto.fi

Tarkastuspyyntö voidaan esittää myös henkilökohtaisesti osoitteessa Asemakatu 1, 45100 KOUVOLA
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostitse matkat(at)kouvolanmatkatoimisto.fi
Käyttäjä voi tarkistaa omat perustietonsa järjestelmästä.

Oikeus kieltää sähköinen sidosryhmäviestintä

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää sähköinen sidosryhmäviestintä jokaisen uutiskirjeen lopussa olevan linkin kautta tai ilmoittamalla siitä sähköpostitse matkat(at)kouvolanmatkatoimisto.fi.

Evästeiden estäminen ja tyhjentäminen

Käyttäjällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa palveluidemme toiminnallisuuteen.

Käyttäjä voi tyhjentää evästeet selaimen asetuksista. Tyhjentämällä evästeet säännöllisin väliajoin käyttäjä vaihtaa tunnistetta, jonka pohjalta käyttäjästä muodostuu profiili. Evästeiden tyhjentäminen ei kuitenkaan lopeta kokonaan tiedon keruuta, vaan pikemminkin nollaa aikaisempiin käyttäytymistietoihin pohjautuvan profiilin.
Suostumus sijaintitietojen käyttöön

Käyttäjä voi antaa suostumuksensa sijaintitietojen käyttöön päätelaitteen ja sovelluksen asetuksista. Asetustenavulla käyttäjä voi myös peruuttaa antamansa suostumuksen milloin tahansa.

Oikeus poistaa tiedot

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan hänen tietonsa rekisterinpitäjän markkinointirekisteristä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostitse matkat(at)kouvolanmatkatoimisto.fi

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää siirtämään hänen tietonsa yleisesti käytössä olevassa siirtomuodossa toiseen järjestelmään. Oikeus koskee vain tietoja, jotka rekisteröity on itse antanut rekisterinpitäjälle. Tietojen siirtopyynnöstä tulisi ilmoittaa kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostitse matkat(at)kouvolanmatkatoimisto.fi

Oikeus vastustaa profilointia

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa profilointia ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostitse matkat(at)kouvolanmatkatoimisto.fi

17. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisteriä koskevat manuaaliset aineistot säilytetään suojatuissa tiloissa. Digitaalisesti tallennetut ja käsiteltävät tiedot ovat tietokannoissa, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muiden teknisten keinojen avulla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat ympärivuorokautisesti valvotuissa tiloissa.

18. TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTTAMINEN

Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.


© 2024 | Kouvolan Matkatoimisto Oy